I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前日期文章:201702 (8)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

32846661971_b7f86297d1_c_meitu_2  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

 FotorCreated_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

  32918854856_212f547b3d_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

未命名_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 18072499_1468782729840536_570586542_n_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 32340486590_a989a84920_c

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()