I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前分類:台北遊哇遊 (13)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 29891062127_921d13d699_c_meitu_1 

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 IMG_8180_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

 DSC09780_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()

 37285085375_7666bc15a9_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

 35794829854_6572595660_c_meitu_1 

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

未命名_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 00    

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()

 未命名_meitu_1  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()

 00  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()

 未命名_meitu_1  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()

HBGC_20150412045250 

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(23) 人氣()