I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前分類:新北遊哇遊 (11)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 /tmp/phptai4ME

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

 未命名_meitu_0  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

 29732677401_930f258419_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

 29706453176_155f876576_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 29678765692_0cc1e58066_c_meitu_4  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 未命名_meitu_1  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

 藝術走廊

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()