I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前分類:台中美食吃不停 (12)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

33

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

未命名-1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

40581263010_5daac32284_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 27062308548_971528bdfd_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   未命名_meitu_1  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

 33622996541_989f5a6af4_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 FotoJet Collage_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()

   28912400484_280a214919_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

 未命名_meitu_00

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(16) 人氣()

   LINEcamera_share_2015-03-27-04-33-55  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

 

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()