I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前分類:宅配點心方便又美味 (48)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 002

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 41515704754_183615eefd_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

28021909428_b380d22edc_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

未命名_meitu_1     

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

  24189925037_e54679321b_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

34582689963_2677cef7dc_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

    000  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

33964560983_cbe902cc96_c_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

34450695395_839fd2cb9f_c_meitu_2  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 33996696872_176e77864e_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 33990039526_109f5f7271_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

  未命名_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

    33792540696_49363378bd_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

   33623194136_8e629855ac_c_meitu_4  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

33358415042_9be1272802_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 33075682030_57a002eb82_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

 未命名_meitu_1  

 

 

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

 30901284476_cede11575e_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

30683540190_7c726ca7f5_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

«12 3