I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

 33622996541_989f5a6af4_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 33562639752_d8670ce653_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

  • 這篇文章限定好友觀看
    若您是好友,登入後即可閱讀。

 33507489322_76ea39f03e_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

   33623194136_8e629855ac_c_meitu_4  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

33358415042_9be1272802_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 33075682030_57a002eb82_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

17270790_1424805127571630_1277122533_n_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()

 32953810140_8b2f8346d0_c_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

32877833810_e9dc98a7a0_c_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

32811037170_6f5afd498b_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

32846661971_b7f86297d1_c_meitu_2  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(14) 人氣()

 FotorCreated_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

  32918854856_212f547b3d_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

未命名_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 18072499_1468782729840536_570586542_n_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 32340486590_a989a84920_c

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 31783543114_d62f7f4f78_c_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

 000  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

   32248311561_1dbe71972b_c  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

32382981401_27dded7d05_c_meitu_1 

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

DSC06909DSC06910

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 FotoJet Collage_meitu_1

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()