I am Pink Girl 

              你好!妳好!           

              我是粉紅女孩,一個愛作夢的小孩,喜歡用童真的心去看世界

              如果可以永遠不要長大那會有多好呢???

              女孩喜歡用童真和藝術的方式分享著好吃、好玩、好文青的世界

              女孩覺得人生就這短短的幾年,何不讓它繽紛又快樂

女孩信箱:midy8292@gmail.com(    歡迎各類體驗的邀請,女孩會真心體驗分享真實感想)

目前分類:桃園美食吃不停 (15)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

47238399881_dd5b51f0c0_c_meitu_2

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

1-2     

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

  未命名_meitu_1 (1)  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

30936939545_973c13b67a_c_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

 IMAG3015_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(12) 人氣()

 未命名_meitu_1  

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(15) 人氣()

 未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(28) 人氣()

   未命名_meitu_1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

未命名_meitu_1   

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()

   未命名_meitu_1

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(25) 人氣()

 未命名-1  

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()

  未命名_meitu_1 

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(35) 人氣()

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()

 未命名_meitu_0   

文章標籤

Pink Girl 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()